TROLLCRUISE AS GENERELLE SALGSBETINGELSER

 

 1. Båtleien: inkluderer leie av fartøy, mannskap, serveringspersonell, havneavgifter, forsikringer og drivstoff. Båtleien er basert på timecharter. Timeprisen regnes fra det klokkeslett båten er bestilt, minimum 5 timer, og til den siste gjesten er i land. Ved oppstart andre steder en Rådhusbrygge 2 påregnes 0,5 time i tomkjøring.
 2. Meny: På alle våre båter gjelder årets trykte meny. På kveldsarrangement må det minst bestilles en hovedrett pr person; om ikke annet er avtalt på forhånd. Senest 8 dager før arrangementdato må bindende matbestilling, samt bindende antall deltakere være oss i hende. Denne bestillingen er bindende for kunden og vil danne grunnlag for faktureringen.
 3. Drikke: Pga skjenkebestemmelsene er det ikke på noen av våre arrangementer tillatt å nyte medbrakte drikkevarer. Kunden plikter å opplyse gjestene om dette på forhånd. Skjenkestyrerer pålagt av bevillingsmyndighetene å føre kontroll med gjestene ved ankomst til arrangementstedet. Gjester som er synlig beruset, vil bli avvist. De drikkevarer som er oppført i vinlistene er lagerførte og behøves ikke forhåndsbestilles. Ønskes andre viner eller dere antar at en større mengde vin av en type vil bli konsumert, må vi motta bindende bestilling på merke og antall/volum senest 8 dager før arrangementdato.
 4. Musikk: Musikkanlegg med moderat lyd, finnes på arrangementsstedet og kan opereres i samarbeid med kunden. Orkester/levende musikk/trekkspiller o.l. er ikke inkludert i prisen; men vi hjelper gjerne til med bestilling på forespørsel.
 5. Avgangs/ankomststeder: Fartøyene våre har faste plasser på Rådhusbrygge 2. Ved ønske om ombordstigning eller ilandsetting andre steder i fjorden, vil dette normalt kunne ordnes. Vi vil imidlertid ikke bære et økonomisk tap hvis det viser seg at den valgte brygge ved anløp ikke er fysisk tilgjengelig p.g.a. andre båter, eller vanskelige vær-, vind- eller isforhold. Det kan påløpe havneavgifter ved disse bryggene som vil bli belastet kunden. Ved henting eller bringing til andre steder enn på våre faste kaiplasser, beregnes det halv timeleie for tomkjøring. Er det behov for lengre klargjøringstid enn 15 min. før turstart, må dette avtales på forhånd. Minimumsoppstartleie ved frakt/transport er 2,5 time.
 6. Bestilling, akseptert ordrebekreftelse og depositum: Sammen med ordrebekreftelse mottar alle kunder en faktura med et depositum på kr. 20 000,-som kommer til fratrekk på den endelige fakturaen etter oppdraget.

For kunden er bestillingen / bookingen bindende etter at oppdraget er bekreftet ved depositum betalt. Depositumsinnbetalinger å regne som inngått kontrakt. For Trollcruise AS er bestillingen bindene først etter at vi har mottatt innbetalt depositum.

 1. Avbestillinger: Vi har full forståelse for at den enkelte kunde må avbestille på grunn av ulike omstendigheter. På grunn av vår korte og hektiske sesong betyr dette imidlertid direkte tap for oss dersom dette ikke gjøres god tid i forveien.

Ved avbestilling mer enn 30 dager før avtalt arrangementdato faktureres kunden booking-depositumet. Innbetalt booking-depositum beholdes ved avbestilling.

Ved avbestilling mindre enn 30 dager før avtalt arrangementdato faktureres kunden for fartøyleie samt kompensasjon på kr. 250,- pr. bestilt antall passasjerer som er avtalt/minimum (pluss mva).

Ved avbestilling 8 dager eller mindre, før avtalt arrangementdato, må alt som er forhåndsbestilt, herunder mat og andre varer og tjenester, betales fullt ut. Det må i tillegg betales en omsetnings kompensasjon på kr. 250,- pr. passasjer pluss mva.

Ved reduksjon i bestilt passasjerantall, mindre enn 8 dager før arrangementsdato må alt som er forhåndsbestilt, herunder mat og andre varer og tjenester betales fullt ut. Det må i tillegg betales en omsetningskompensasjon på kr. 250,- pr passasjer som ikke har møtt opp.

Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres pga. forhold som arrangøren ikke er herre over, som naturkatastrofe, krig, streik o.l. og dette inntreffer mindre enn 30 dager før arrangementdato gjelder samme betingelser som for avbestillinger.

Dersom arrangementet blir avbrutt tidligere pga. at gjestene ikke overholder skjenkereglene eller reglementet om bord, vil skuten returnere til havn og her gjelder følgende betingelser: alt som er forhåndsbestilt, herunder mat og andre varer og tjenester, betales fullt ut. Det må i tillegg betales en omsetnings kompensasjon på kr. 250,- pr. passasjer pluss mva.

Pandemier: Som ansvarlig arrangør tilbyr vi arrangementssteder som til enhver tid overholder gjeldene smittevernregler.
Dersom Statlige og/eller Kommunale regler om smittevern gjør at vi som arrangør ikke klarer å gjennomføre arrangementet på en forsvarlig måte med utgangspunkt i «minimum antall deltakere» i kontrakten, står både dere som kunder og vi som arrangør fritt for å kansellere arrangementet uten at det får økonomiske eller andre konsekvenser for noen av partene.

 1. Minimumsantall: Våre priser forutsetter et minimum antall deltakere. S/S Lady Mack min 100 gjester – S/S Vollan min 60 gjester – El-Yacht Oslofjord min 100 gjester – S/Y Johanne Marie min 10 gjester – M/S OsloVIII min 50 gjester. Skulle antallet deltakere bli lavere, vil vi fakturere en omsetningskompensasjon på kr.250,- eks mva. pr. uteblitte gjest.
 2. Ansvarsbegrensning: Trollcruise ASog våre samarbeidspartnere innehar alle pålagte bevillinger og forsikringer. Trollcruise AS kan allikevel ikke påta seg ansvar for gjenglemte eller etterlatte gjenstander. Forsikringsvilkårene pålegger å fraskrive oss ethvert erstatningsansvar for tap av liv, skade på person eller gjenstander som gyldig kan fraskrives etter Sjølovens kapittel 6 eller andre tap grunnet havari eller driftsavbrudd. For øvrig gjelder ansvarsbegrensning etter Sjølovens kapittel 10.
 3. Vær-forbehold kan vi dessverre ikke akseptere. Alle våre fartøyer har både inne og uteplass. Et arrangement med dårlig vær kan være like vellykket som et arrangement på solskinnsdager. (… vi bestiller alltid sol for dere!).Utearrangement vil alltid preges av været. Åpnebåter/seilskuter er mest utsatt; og ved sterke regnbyger må man regne med å bli våte. Spesielt utsatt er båter med natede tre-dekk. På sommerstid tørker tredekkene og de vil ikke være tette ved raske væromslag. Det må derfor påregnes betydelige lekkasjer ved sterke regnbyger.
 4. Betaling: Dere kan selv velge om hele arrangementet inklusive drikke skal faktureres, eller om drikkevarene helt eller delvis skal betales av den enkelte gjest. Fakturaen dere mottar etter arrangementet, fratrukket innbetalt depositum, er netto kontant. Har vi ikke mottatt oppgjør innen 10 dager fra fakturadato tilkommer det 1% rente pr påbegynt måned.
 5. Trollcruise AS tar bilder på sine turer. Disse blir brukt i reklame sammenheng og lagt ut på hjemmesiden. Kan lastes ned av våre kunder. Dersom dette ikke godtas, må det tas forbehold på kontrakten.
 6. 1 og 17mai. Ønskes det et arrangement denne dato må økt pris på 1250 kr pr time påberegnes.
 7. Vi forbeholder oss retten til å flytte bookinger til hvilken som helst båt om selskapet finner det nødvendig,

TROLLCRUISE AS Akershusstranden 11 Skur 33 Pb. 1900, Vika 0124 Oslo Tlf. 23355510 e-mail: booking@trollcruise.no